Website van Modelbouwvereniging “Het Y”

Webmaster:

Algemene Leden Vergaderingen Blz 2.

PRIKBORD

Algemene Leden Vergaderingen (datums en links naar verslagen)

Terug

ALV 10 november 2018

bijbehorende stukken:

Notulen van de ALV van mei 2019 vindt u HIER

Financiële stukken TBV de ALV september 2020 vindt u hieronder:

Overzicht boekhouding 2019

Financieel jaarverslg over 2019

Aanwijzing voor het lezen van de boekhouding

Verslag kascomissie over boekjaar 2019

Een ordner met daarin de complete boekhouding en bijbehorende stukken (incl. verslag kascommissie) ligt ter

inzage op de club.

ALV 11 mei 2019: uitnodiging en agenda zijn per mail, post of nieuwsbulletin

aan alle leden verstuurd; het financiële overzicht van 2018

vindt u HIER.

Het concept financieel jaaroverzicht vindt u HIER.