Website van Modelbouwvereniging “Het Y”

Webmaster:

Site logboek 5

PRIKBORD

81. 04-05-2018: begonnen met (concept) privacy verklaring op de site te zetten.

82. 04-05-2018: Ledenlijst van website verwijderd. (verzoek uit de ALV april 2018)

83. 10-05-2018: Verbeterde en uitgebreide privacy verklaring MBV het Y geplaatst.

84. 10-05-2018: concept notulen van de ALV van 21-4-2018 op ledenpagina’s geplaatst.

85. 31-05-2018: Info brieven voor deelnemers en bezoekers geplaatst.

86. 06-06-2018: Weer een bezoekersteller geplaatst en diverse redactionele aanpassingen gedaan.

87. 07-06-2018: 3 pagina’s met foto’s van werkzaamheden rond de club toegevoegd.

88. 27-07-2018: pagina en foto’s verjaardagsfeestje toegevoegd.

89. 07-08-2018: menu item kids special aangepast (submenu kinderfeestjes gemaakt).

90. 30-08-2018: Zaagtand 183 toegevoegd op ledenpagina’s.

91. 22-10-2018: Aaankondigingen kinderfeestjes 2019 in Kids-special geplaatst.

92. 01-11-2018: Stukken voor ALV november 2018 geplaatst op de ledenpagina’s.

93. 26-03-2019: Aaankondiging seizoenstart 2019 geplaatst.

94. 08-04-2019: Enkel fouten in opmaak en tekstfoutjes gegorrigeerd.

95. 15-04-2019: Idem + aankondigingen aangepast.

96. 24-02-2020: Aankondiging 35jarig bestaan aangekondigd.

97. 20-03-2020: Opening rijseizoen 2020 uitgesteld tot nader order i.v.m. covid19 virus.

98. 25-03-2020: aankondigingen UITWIJKDATUMS jubileum geplaatst.

99. 10-04-2020: Jubileum definitief verplaatst: aankondiging op pagina gezet.

100.19-05-2020: Definitief uitstel naar 2021 van jubileum aangekondigd.

101. 17-08-2020: Webmaster stopt met onderhoud van de website.

Hier volgt puntsgewijs het laatste aan items wat aan de website is toegevoegd. (blz 5)