Taakverdeling
Website van Modelbouwvereniging “Het Y”

Webmaster:

ALV’s

Verdeling van de taken binnen de vereniging:

Redactie van de “Zaagtand”:

Tom Odijk, hoofd redacteur.

06-49313942

Tomodijk@quicknet.nl

Tijdelijke redactieleden: Lex Leenaars We zoeken dus nog 2 vaste

redacteuren, meldt u aan !!!

Chef werkplaats:

Luuk van Assema, gekoppeld aan het secretaris zijn (dus voor 1 jaar)

Coördinator spoor I:

Mario van Os

06-23986005

mario.os@planet.nl

Coördinator 3,5” en 5”

(hoge baan):

Jan Koomen

075-6425195

jkoomen1@quicknet.nl

Coördinator 7,25 inch baan

Ruud de Bruin

PRIKBORD

( me